Σημειώσεις Αντλεριανής Ψυχολογίας

Σκέψεις πανω στο κείμενο: "Πως Παρακινούμε τα Παιδιά στην Μάθηση" του Dr. Dreikurs & Br. Grunwald

Μερικές βασικές αρχές για την λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινότητας

- "Μήπως οι τιμωρίες είναι περιττές σε μία δημοκρατική κοινωνία;" --> Περισσότερα εδώ

- "Μπορούμε αλήθεια να έχουμε δημοκρατία και ισότητα;"--> Περισσότερα εδώ

- "Μπορεί κανείς να αλλάξει την προσωπικότητα του άλλου;" --> Περισσότερα εδώ

- "Υπάρχει καμιά ιεράρχηση στις ανάγκες του παιδιού;" --> Περισσότερα εδώ

- "Αλλαγές ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς - Αλλαγές ανάμεσα στις σχέσεις των δύο γονέων" --> Περισσότερα εδώ

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα

19 Δεκ,Σάβ.:11:00-14:00-Τα δώρα που φέρνει η αποκλίνουσα προσωπικότητα περισσότερα