Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Αντλεριανή προσέγγιση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ειδίκευση στην Αντλεριανή Προσέγγιση το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επαγγελμάτων ψυχικής υγείας οι οποίοι έχουν ήδη Master ή βρίσκονται στην διαδικασία απόκτησής του.

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Adlerian Training Institute των Η.Π.Α. και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στην Αντλεριανή Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές Πανεπιστημίων από την Αμερική και την Ελλάδα.

 

Η εκπαίδευση είναι τετραετής και  χωρίζεται σε δώδεκα πενθήμερα.Πραγματοποιούνται τρία πενθήμερα το χρόνο τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε 550 ώρες. Το πρόγραμμα είναι θεωρητικό και βιωματικό και περιλαμβάνει επίσης πρακτική και εποπτεία. 

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα

19 Δεκ,Σάβ.:11:00-14:00-Τα δώρα που φέρνει η αποκλίνουσα προσωπικότητα περισσότερα