Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης

Στην Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας λειτουργεί Κέντρο Συμβουλευτικής Στήριξης.  Η συμβουλευτική στήριξη προσφέρεται με την μορφή ατομικών συνεδριών από επαγγελματίες συμβούλους μέλη της Ε.Ε.Α.Ψ. οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία εθελοντικά.

 

 

 

 

Σάββατο 5/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Κυριακή 6/11/2016 11:00 π.μ. -  16:00 μ.μ. Εκπαίδευση Νέων Συντονιστών* περισσότερα

Σάββατο 12/11/2016 13:00 μ.μ. -  17:00μ.μ.   Γυναίκες* περισσότερα

Κυριακή 13/11/2016 11:00 π.μ. -  17:00 μ.μ. Ομάδα Νέων* περισσότερα

19 Δεκ,Σάβ.:11:00-14:00-Τα δώρα που φέρνει η αποκλίνουσα προσωπικότητα περισσότερα